Konkurecieschopnosť a hospodársky rast – Projekt SIEA

Pre Tatra Hotel Slovakia, a.s. bol schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 245 685,73 € pod názvom
projektu:

Zvýšenie komplexnosti služieb CR ponúkaných hotelom Patria – posilnenie konkurencieschopnosti a atraktivity.

miesto realizácie projektu:
Štrbské Pleso Hotel Patria

názov a stručný opis projektu:
Terajšie wellness pri hoteli Patria bude rozšírené o prístavbu, ktorého súčasťou budú nová lesná sauna v interieri, nová vodná cesta, atrakcie na relax nôh, na poschodí interiéru vírivka s výhľadom do prírody a rozšírená oddychová zóna s ležadlami.
Ďalšou časťou prestavby je exteriérová časť v prírode, ktorú tvoria tri vonkajšie sauny – vírivka, potôčik, oddychová zóna s ležadlami.

názov a sídlo prijímateľa:
Hotel Patria, Štrbské Pleso 33, Vysoké Tatry 059 85

informácia o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu:
04/2014 – 06/2015

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Riadiaci orgán: www.siea.sk

logo-opkahr168753_165530626828503_3574037_n

výška poskytnutého príspevku:
245 685,73 €

fotodokumentácia alebo vizualizácia realizácie aktivít a výsledkov projektu
IMG_20140317_143223 IMG_20140317_143328 IMG_20140317_144436 IMG_20140317_144257

suma vo výške:
245 685,73

Časové rozhranie:
od 18.10.2013

Počas realizácie projektu prijímatelia NFP uvedené informácie pravidelne aktualizujú.

Contact

Address
TATRA HOTEL SLOVAKIA, a.s.
Štrbské Pleso 33
Vysoké Tatry 059 85
Phone
052/784 89 99
Fax
052/449 25 90
E-mail
recepcia@hotelpatria.sk

Buďte informovaní

Wrote about us

Wrote about us

Links

Links
Terms and Conditions
Accommodation rules
Downloads
Project SIEA
Contracts
License
2016 Hotel PATRIA ****
All rights reserved
Author
2016 HTSys, s.r.o.